پرسشنامه باجگیری عاطفی
ساخته شده توسط سپیده رحمت، 1393
به نام خالق آفرینش
 ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا، سخن آشنا بگو
 
دوست عزیز، سلام
برآنیم تا در جهت التیام زخمها و تجربیات ناموفق و تلخی که شاید هرکسی در برههای از زندگی از سر گذارنده و یا هم اکنون با آن روبه رو باشد گامی مؤثر برداریم. این امر تنها یا همکاری و ارایه واقعیات و حقایقی که شما عزیزان در ارتباط با تجربه ناموفق عشقی خود در اختیار میگذارید تحقق پذیر خواهد بود.
خواهشمندیم به سوالات پرسشنامه در نهایت راستی به خود، صادقانه و واقع بینانه پاسخ دهید. به شما اطمینان میدهیم اطلاعاتی که در اختیار میگذارید نزد پژوهشگران روانشناس محرمانه تلقی میشود. همچنین اگر تمایل داشته باشید از نتیجه پرسشنامه خود و نتیجه پژوهش حاضر مطلع شوید میتوانید آدرس ایمیل خود را یادداشت فرمایید.
پیشاپیش از زمانیکه صرف تکمیل پرسشنامه ها میکنید کمال تشکر را داریم. لبتان خندان و دلتان شاد.

جنسیت:
سن:
وضعیت تاهل:
میزان تحصیلات:
شغل:  
رشته تحصیلی:  
وضعیت اقتصادی:
آدرس ایمیل: