پرسشنامه ضربه عشق
به نام خالق آفرینش
 ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا، سخن آشنا بگو
 
دوست عزیز، سلام
برآنیم تا در جهت التیام زخمها و تجربیات ناموفق و تلخی که شاید هرکسی در برههای از زندگی از سر گذارنده و یا هم اکنون با آن روبه رو باشد گامی مؤثر برداریم. این امر تنها یا همکاری و ارایه واقعیات و حقایقی که شما عزیزان در ارتباط با تجربه ناموفق عشقی خود در اختیار میگذارید تحقق پذیر خواهد بود.
خواهشمندیم به سوالات پرسشنامه در نهایت راستی به خود، صادقانه و واقع بینانه پاسخ دهید. به شما اطمینان میدهیم اطلاعاتی که در اختیار میگذارید نزد پژوهشگران روانشناس محرمانه تلقی میشود. همچنین اگر تمایل داشته باشید از نتیجه پرسشنامه خود و نتیجه پژوهش حاضر مطلع شوید میتوانید آدرس ایمیل خود را یادداشت فرمایید.
پیشاپیش از زمانیکه صرف تکمیل پرسشنامه ها میکنید کمال تشکر را داریم. لبتان خندان و دلتان شاد.

جنسیت:
سن:
وضعیت تاهل:
میزان تحصیلات:
شغل:  
رشته تحصیلی:  
وضعیت اقتصادی:
آدرس ایمیل: