تاثیر تولد زودرس بر مهارت‌های گفتاری در کودکان
تاثیر تولد زودرس بر مهارت‌های گفتاری در کودکان
تاریخ درج: 1396/10/27
همچنین اسکن مغزی این کودکان حاکی از آن است که تولد زودهنگام باعث می‌شود رشد کورتکس شنوایی آنان با تاخیر انجام شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که این تاخیرات با بروز مشکلات گفتاری و کلامی در سن دو سالگی مرتبط است. کارشناس ارشد این مطالعه از دانشگاه ایلی‌نوی گفت: هنوز شناخت بسیار محدودی از چگونگی رشد شنوایی در نوزادان نارس وجود دارد. این تیم تحقیقاتی بر کورتکس شنوایی اولیه و قشر شنوایی ثانویه تمرکز کردند. بررسی‌ها نشان داد در هفته بیست و ششم بارداری کورتکس شنوایی اولیه نسبت به قشر شنوایی ثانویه رشد بیشتری داشته‌ است. همچنین به گفته متخصصان در هفته چهلم رشد این دو قسمت در نوزادان نارس نسبت به نوزادان دیگر کمتر بوده‌ است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، متخصصان همچنین به ارتباط بین تاخیر در رشد قشر شنوایی ثانویه در نوزادان و بروز مشکلات گفتاری در کودکان دو ساله پی بردند.