“نه” بگویید تا بالغ به نظر برسید
“نه” بگویید تا بالغ به نظر برسید
تاریخ درج: 1397/3/2
محمدرضا عمرانی، روانشناس، اظهار کرد: یکی از مشکلات ایرانیان، رودربایستی است. این ضعف باعث می‌شود که بسیاری از مواقع در نتوانیم واکنش درستی از خودمان بروز دهیم. وی ادامه داد: “نه” گفتن مهارتی است که افراد باید این مهارت را در دوران کودکی قبل از شکل‌گیری شخصیت‌شان آموزش ببینند. والدین موظف هستند با آموزش‌ و تربیت، این ویژگی را برای صیانت و مراقبت از جسم و روح کودکشان در سنین بالاتر به کار گیرند و روحیه “نه” گفتن را در آنان افزایش دهند. این روان‌شناس با اشاره به حساسیت نوجوانان اظهار کرد: در سنین نوجوانی، هنوز فرد به پختگی کامل نرسیده است و با توجه به هیجانات دوران بلوغ، تمام تصمیمات و واکنش‌ها را تحت تاثیر اطرافیانشان می‌گیرد. افراد در این سن بیشتر گروه‌گرا می‌شوند و تجربیاتی را مانند مصرف دخانیات در این گروه‌ها کسب می‌کنند که این سرگرمی‌ها و تفنن‌ها را تنها با تاثیر گرفتن از جو حاکم در گروه انجام می‌دهند. وی ادامه داد: والدین باید جدا از این‌که این مهارت را به فرزند خود آموزش می‌دهند، توجه داشته باشند که در این سنین پذیرش بیشتری برای آموزش‌های غیر مستقیم دارند. والدین باید به فرزاندان خود بیاموزند که در صورت مواجه با شرایط مختلف ابتدا ابعاد مختلف آن تصمیم سنجیده شود که “آیا این تصمیم به سود من است، آیا عاقبت خوش‌آیندی دارد و چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ ” و بعد از آن تصمیم نهایی را بگیرند. عمرانی افزود: نوجوانان با ترس طرد شدن از گروه همیشه سعی می‌کنند خودشان را تحت هر شرایطی هم‌رنگ افراد آن گروه کنند. خانواده‌ها نقش کلیدی دارند، باید برای فرزندان خود بستری را فراهم کنند که بتوانند به راحتی بدون هیچ ترسی مشکلاتشان را مطرح کنند و با مشورت و هم‌اندیشی بهترین تصمیم را بگیرند. وی با اشاره به جدی بودن این مسئله در سنین بالاتر، اظهار کرد: متاسفانه این مسئله در روابط زناشویی به جد مشاهده می‌شود که بسیاری از خواسته‌ها را نمی‌توانیم به راحتی بیان کنیم و در مقابل ‌آن به راحتی “نه” بگوییم. ترس از تبعاتی که ممکن است با “نه” گفتن به دنبال داشته باشد ما را از “نه” گفتن فراری می‌دهد. این روان‌شناس ادامه داد: مهم بودن نظر اطرافیان و دیگران، نبود استقلال و شخصیت مستقل مانع “نه” گفتن و تصمیم‌گیری درست افراد می‌شود. اولین گام این است که به عنوان شخص حقیقی باید استقلال خود را افزایش دهیم و برای حفظ و مراقبت از خودمان در مقابل با شرایط متفاوت تصمیم درست بگیریم و با عاقبت اندیشی مناسب به راحتی “نه” بگوییم. وی تصریح کرد: اگر بتوانیم بپذیریم که بعد از هر پیشنهادی به خودمان فرصت “فکر کردن” بدهیم از خیلی از چالش‌ها محفوظ می‌مانیم. با گرفتن این فرصت عاقل و منطقی بودن ما به دیگران القا می‌شود و خودمان نیز می‌توانیم به عواقب و چهارچوب آن فکر کنیم و تصمیم درست بگیریم.