دانشمندان می توانند محتوای خواب هایتان را پیش بینی کنند
دانشمندان می توانند محتوای خواب هایتان را پیش بینی کنند
تاریخ درج: 1396/2/3

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، گروهی از پژوهشگران ادعا می‌کنند که الگویی در فعالیت مغزی یافته اند که می‌تواند برای پیش‌بینی محتوای خواب افراد استفاده شود. 

نیچر ورد نیوز در این خصوص می نویسد: این کشف که در مقاله‌ای در مجله Nature Neurosciencee به چاپ رسیده نشان می‌دهد که وقتی افراد خواب می‌بینند، نواحی خاصی در پشت مغز به شدت فعال می‌شود. این فعالیت مغزی می‌تواند بعدا مورد استفاده قرار گرفته و به پژوهشگران نشان دهد که خواب افراد حاوی یک چهره است یا یک حرکت خاص. 

برای انجام این مطالعه، پژوهشگران مرکز تحقیق و بررسی خواب دانشگاه لوزان در سوئیس، با استفاده از روشی به نام الکتروانسفالوگرافی با دانسیته بالا فعالیت الکتریکی مغز ۳۲ داوطلب را در حین خواب بررسی کردند. شرکت‌کننده‌ها در طول شب چندین بار از خواب بیدار شدند و از آن‌ها پرسیده شد که چه خوابی می‌دیده‌اند و سوژه رویای آن‌ها چه بوده است. 

آنها مشاهده کردند که در جریان خواب دیدن، فعالیت کم فرکانس بخش پشتی مغز کاهش و فعالیت فرکانس-بالای بخش پشتی مغز افزایش می‌یابد. با استفاده از این الگوهای فعالیت مغزی، پژوهشگران می‌توانند با اطمینان ۹۰ درصد بگویند که یک فرد در حال خواب دیدن است یا نه. علاوه بر این افزایش فعالیت نواحی خاصی از مغز نیز می‌تواند مواردی درباره محتوای خواب یک فرد به ما نشان دهد. 

پژوهشگران می‌گویند افزایش فعالیت در نواحی از مغز که با شناسایی چهره‌ها در ارتباط است نشان می‌دهد که فرد در رویای خود چندین چهره را می‌بیند. وقتی رویای فرد با حس حرکت و جنبش همراه است، فعالیت مغزی در نواحی که با درک حرکت و جنبش سر و کار دارند افزایش پیدا می‌کند. 

پژوهشگران می‌گویند بین نواحی از مغز که در زمان خواب دیدن فعال می‌شود و نواحی از مغز که وقتی در حین بیداری چیزی را می‌بینیم یا حس می‌کنیم فعال می‌شود، همبستگی بسیار نزدیکی وجود دارد و با توجه به این همبستگی می‌توان پیش‌بینی کرد که افراد چه خوابی می‌بینند.