چرا مغز دو نیمکره دارد؟
چرا مغز دو نیمکره دارد؟
تاریخ درج: 1396/2/7

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، مغز انسان شامل دو نیمکره است و دانشمندان سال‌ها در مورد علت این تقسیم‌بندی مغزی پژوهش کرده‌اند. آنان دریافتند دو قسمتی بودن مغز منافع خاص بی‌شماری برای انسان دارد. 

ساینس در این خصوص می نویسد: پژوهشگران دریافتند دو نیمکره مغز عملکردهای مختلف زیادی دارد؛ به طور مثال نیمکره‌ چپ مسئول مهارت های کلامی و زبان و نیمکره راست احساسات و  شناسایی چهره را کنترل می‌کند. یکی از ویژگی‌های دو قسمتی بودن مغز عملکرد بهتر مغز در امور مختلف است. 

به طور مثال زمانی که یک نیمکره مسئول یک عملکرد خاص همچون صحبت است نیمکره دیگر آزاد است و قابلیت انجام عملکرد دیگری را دارد. این تقسیم‌بندی مغزی موجب بهبود مهارت‌های شناختی همچون IQ کلامی و مهارت‌های خواندن می‌شود. البته پژوهشگران در مطالعات پیشین دریافتند به طور طبیعی مغز نامتقارن مخصوص انسان است، اما پس از پژوهش های فراوان در سال ۱۹۷۰ اعلام کردند این عدم تقارن در حیوانات نیز وجود دارد. 

در پژوهش های جدید نیز مشخص شد این عدم تقارن در بی‌مهرگان همچون کرم‌ها، حلزون و زنبورعسل وجود دارد. البته مطالعات زیادی برای درک بهتر سیستم مغز در انسان و یا حیوانات لازم است. 

اما درک عدم تقارن مغزی به درک بهتر چگونگی سازماندهی مغز در عملکردهای مختلف کمک‌کننده خواهد بود. 

نتایج این پژوهش در نشریه Neuron منتشر شده است.