همکاران ما
آشنایی با متخصصان مجموعه روانشناسی لوح سپید
 • خانم سپیده رحمت: موسس مجموعه روانشناسی و مشاوره لوح سپید
  متخصص روانشناسی و مشاوره در زمینه‌های "عشق، سوگ، روابط فردی و بین فردی، زوج و خانواده"
  طراح پرسشنامه باجگیری عاطفی
  مدرس کارگاه‌های تخصصی و عمومی
  نوروتراپیست "درمان با نوروفیدبک"
 • خانم فائزه سادات مالکی: دکتری تخصصی
  مشاور در زمینه‌های شغلی ـ تحصیلی
  مدرس کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های رفتارسازمانی
 • خانم مهرنوش مهدیزاده
              روانشناس 
             نوروتراپیست
 • حضور افتخاری پروفسور باقر ثنائی
         پدر علم خانواده درمانی ایران
 •  حضور افتخاری دکتر مرتضی علی اشرفی

        هیپنوتیزم درمانی

 • خانم مریم امیری: روانشناس و مشاور کودک

 • خانم مریم امیدبیگی: دکتری تخصصی
  روانشناس بالینی
  درمانگر اختلالات اضطرابی
  مدرس کارگاه‌های تخصصی و عمومی